Kontraktsformer for totalentrepriser: En Oversikt

Kontraktsformer for totalentrepriser: En Oversikt

15/9/2023

Entreprenørprosjekter involverer ulike kontraktsformer, hvor totalentreprise og utførelsesentreprise skiller seg ut.

I en totalentrepriser har entreprenøren tatt på seg ansvaret for seg både prosjektering og utførelse, og kontrakten utarbeides som regel på bakgrunn av NS 8407. Kontraktsgjenstanden er resultatet, med valg av materialer og utførelsesmetoder i entreprenørens regi. Byggherren har ansvar for egne valg og prosjektering, mens entreprenøren skal kontrollere og varsle om feil. Prosjektgjennomføring, fremdriftsplan, betaling og andre aspekter er regulert.

Hvis totalentreprenører engasjerer en totalunderentreprenør til å forestå vesentlige prosjekterings- og utførelsesansvar baseres kontrakten på NS 8417. NS 8417 inkluderer spesifikke bestemmelser for koordinering av reklamasjonsfrister og rett til å intervenere ved forsinkelser. Hovedentreprenøren kan gripe inn i arbeidet og pålegge tilleggsarbeider. Totalunderentreprenøren kan kreve en registreringsforretning, avvike fra overtakelsesforretning og fakturere tidligere.

Både NS 8407 og NS 8417 har særegenheter og fordeler for både totalentreprenører og underentreprenører. Valget av kontraktstype avhenger av prosjektsituasjonen og partenes behov. Det er viktig å forstå forskjellene og bestemmelsene i hver kontrakt for å sikre en smidig og rettferdig prosjektgjennomføring.

"Had the great pleasure of teaming up with  Lars-Henrik on a case related to our property in Norway. Thanks to Lars-Henrik’s strucured and creative approach we reached a settlement above expectations and within a shorter time. Can HIGHLY recommend Lars-Henrik!"
Pierre Martensson | Klient entreprise
"Jeg vil uten tvil anbefale advokat Lars-Henrik Windhaug til alle som søker profesjonell, kunnskapsrik og engasjert juridisk bistand" 
Ole Johan Aanestad | Klient kontraktsrett
"Svært god hjelp og rådgivning fra advokat Lars-Henrik Windhaug i en ubehagelig tvistesak mot enreprenørskap. Lars-Henrik har raskt satt seg inn i saken og gitt oss tydelige råd fra første dag, og fremfor alt stått stødig i vanskelige situasjoner som har oppstått i møte med en urimelig og uredelig motpart." 
Thilde Hexeberg Evensen | Klient entreprise
"Norsk Brannvern AS engasjerte advokat Lars-Henrik Windhaug i forbildelse med en arbeidsrettstvist. Han guidet styret gjennom prosessen og ga tydelige råd på veien. Korrespondansen gikk meget bra, og han satt seg raskt inn i problemstillingen. Windhaug var svært effektiv og løsningsorientert, og vi fikk et resultat som stod langt over forventningene." 
Norsk Brannvern AS | klient arbeidsrett

Er du usikker på om du har en sak, eller trenger en advokat?

Fyll ut kontaktskjemaet så tar vi kontakt med deg. Det er helt uforpliktende, og du blir ikke belastet for samtalen når vi ringer deg opp.

Vi mener det bør være en lav terskel for å benytte seg av juridisk bistand, og i mange tilfeller kan saken løses uten omfattende arbeid dersom vi får delta tidlig i prosessen.
Check - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Thank you

Thanks for reaching out. We will get back to you soon.
Oops! Something went wrong while submitting the form.