Erstatningsrett

Erstatningsrett

Erstatningsrett er vilkårene for å kreve økonomisk kompensasjon for påført tap eller skade, og hvordan erstatningen skal utmåles. Her sikter vi til deliktsansvar, altså erstatningsansvar som oppstår utenom kontrakts- eller avtaleforhold. Vilkårene for erstatning basert på deliktsansvar er at det foreligger et ansvarsgrunnlag, og som hovedregel er det tale om det ulovfestede uaktsomhetsansvaret. Ansvarsgrunnlaget kan også være lovfestet, slik vi ser i arbeidsgiveransvaret etter skadeserstatningsloven § 2-1. Her vil arbeidsgiver hefte på objektivt grunnlag for de skader som ansatte ved uaktsomhet påfører tredjemann.

Advokat Windhaug har erfaring med søksmål mot kommuner for manglende inngrep mot mobbing og manglende omsorgsovertakelse. Kommunene ble holdt ansvarlig for ansattes feil og forsømmelser hadde påført skadelidte.

Andre eksempler på erstatningskrav med hjemmel i loven er krav mot styremedlemmer eller daglig leder i kraft av aksjeloven.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende vurdering av saken din.

For krav om erstatning basert på kontrakt, se kontraktsrett.

"Had the great pleasure of teaming up with  Lars-Henrik on a case related to our property in Norway. Thanks to Lars-Henrik’s strucured and creative approach we reached a settlement above expectations and within a shorter time. Can HIGHLY recommend Lars-Henrik!"
Pierre Martensson | Klient entreprise
"Jeg vil uten tvil anbefale advokat Lars-Henrik Windhaug til alle som søker profesjonell, kunnskapsrik og engasjert juridisk bistand" 
Ole Johan Aanestad | Klient kontraktsrett
"Svært god hjelp og rådgivning fra advokat Lars-Henrik Windhaug i en ubehagelig tvistesak mot enreprenørskap. Lars-Henrik har raskt satt seg inn i saken og gitt oss tydelige råd fra første dag, og fremfor alt stått stødig i vanskelige situasjoner som har oppstått i møte med en urimelig og uredelig motpart." 
Thilde Hexeberg Evensen | Klient entreprise
"Norsk Brannvern AS engasjerte advokat Lars-Henrik Windhaug i forbildelse med en arbeidsrettstvist. Han guidet styret gjennom prosessen og ga tydelige råd på veien. Korrespondansen gikk meget bra, og han satt seg raskt inn i problemstillingen. Windhaug var svært effektiv og løsningsorientert, og vi fikk et resultat som stod langt over forventningene." 
Norsk Brannvern AS | klient arbeidsrett

Er du usikker på om du har en sak, eller trenger en advokat?

Fyll ut kontaktskjemaet så tar vi kontakt med deg. Det er helt uforpliktende, og du blir ikke belastet for samtalen når vi ringer deg opp.

Vi mener det bør være en lav terskel for å benytte seg av juridisk bistand, og i mange tilfeller kan saken løses uten omfattende arbeid dersom vi får delta tidlig i prosessen.
Check - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Thank you

Thanks for reaching out. We will get back to you soon.
Oops! Something went wrong while submitting the form.