Kontraktsrett

Kontraktsrett

Kontraktsrett er et rettsområde som omhandler de rettigheter og plikter som kontraktsparter har innen inngåtte avtaler. Dette omfatter tolkning, gyldighet av avtalen, lempning eller revisjon, samt de rettsforholdene som oppstår før og under kontraktsslutningen.

Kontraktsretten kjennestegnes ved at partene har en lojalitetsplikt. Den allmenne plikten til lojalitet i kontraktsforhold er et bredt prinsipp som pålegger partene ansvar for å opptre ærlig og samarbeidsvillig før, under og til en viss grad etter kontraktsforholdet. Dette prinsippet hindrer partene fra å underminere den andres interesser på en urimelig måte, og er basert på den gjensidige tilliten som oppstår når partene inngår en rettslig bindende avtale. Lojalitetsplikter kan være enten direkte definert i lovverket (for eksempel håndverkertjenesteloven § 7) eller spesifikt avtalt i kontrakten. Slike regler, som opplysningsplikt, undersøkelsesplikt og varslingsplikt (reklamasjoner), som utgjør en del av den underliggende rettighetsstrukturen, bygger alle på prinsippet om lojalitet i kontraktsforhold.

Innen kontraktsretten finner vi også regler om ansvar for opplysningssvikt og manglende undersøkelser før avtalen inngås. Kontrakter er rettslig bindende, og tvister kan håndteres med domstolenes bistand. Kontraktene kan også være forpliktende selv når ytelsene ikke kan utføres, med unntak for "force majeure."

Kontraktsretten pålegger partene å oppfylle de avtalte rettighetene og pliktene, med muligheter for misligholdsbeføyelser ved brudd på kontrakten. Disse inkluderer krav om retting, prisavslag, erstatning, tilbakeholdsrett og heving. Kreditor kan velge passende tiltak ved mislighold, mens debitor kan kreve retting eller omlevering først.

Misforståelser, urimelig opptreden og mangler kan føre til misligholdsbeføyelser. Kontraktsretten fokuserer primært på partenes forhold, men misligholdsbeføyelser kan også rettes mot tidligere kontraktsledd.

Muntlige avtaler er også kontrakter som reguleres av kontraktsretten. Dette gjelder også dagliglivets kjøp uten skriftlige avtaler. Slike kjøp er bundet av kontraktsrettslige prinsipper, inkludert spesielle regler for forbrukerkjøp.

Advokat Windhaug har betydelig erfaring med å håndtere krav- og rettigheter som springer ut av kontraktsforhold, og dette er eksempler på saker han har håndtert:

  • Krav om erstatning etter urettmessig heving av avtale om rett til utvinning av mineraler i grunnen.
  • Krav om erstatning mot tidligere advokat for tap som oppstod på grunn av klanderverdig advokatarbeid.

Det kan være vanskelig å vite om man har et krav eller ikke uten juridisk bakgrunn. Det er også viktig å være klar over at krav som springer ut av kontraktsforhold kan gå tapt på grunn av passivitet, konkludent adferd, en kombinasjon av disse, eller foreldelse. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt for en innledende vurdering av saken.

For erstatningskrav som oppstår utenfor kontraktsforhold, se erstatningsrett.

"Had the great pleasure of teaming up with  Lars-Henrik on a case related to our property in Norway. Thanks to Lars-Henrik’s strucured and creative approach we reached a settlement above expectations and within a shorter time. Can HIGHLY recommend Lars-Henrik!"
Pierre Martensson | Klient entreprise
"Jeg vil uten tvil anbefale advokat Lars-Henrik Windhaug til alle som søker profesjonell, kunnskapsrik og engasjert juridisk bistand" 
Ole Johan Aanestad | Klient kontraktsrett
"Svært god hjelp og rådgivning fra advokat Lars-Henrik Windhaug i en ubehagelig tvistesak mot enreprenørskap. Lars-Henrik har raskt satt seg inn i saken og gitt oss tydelige råd fra første dag, og fremfor alt stått stødig i vanskelige situasjoner som har oppstått i møte med en urimelig og uredelig motpart." 
Thilde Hexeberg Evensen | Klient entreprise
"Norsk Brannvern AS engasjerte advokat Lars-Henrik Windhaug i forbildelse med en arbeidsrettstvist. Han guidet styret gjennom prosessen og ga tydelige råd på veien. Korrespondansen gikk meget bra, og han satt seg raskt inn i problemstillingen. Windhaug var svært effektiv og løsningsorientert, og vi fikk et resultat som stod langt over forventningene." 
Norsk Brannvern AS | klient arbeidsrett

Er du usikker på om du har en sak, eller trenger en advokat?

Fyll ut kontaktskjemaet så tar vi kontakt med deg. Det er helt uforpliktende, og du blir ikke belastet for samtalen når vi ringer deg opp.

Vi mener det bør være en lav terskel for å benytte seg av juridisk bistand, og i mange tilfeller kan saken løses uten omfattende arbeid dersom vi får delta tidlig i prosessen.
Check - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Thank you

Thanks for reaching out. We will get back to you soon.
Oops! Something went wrong while submitting the form.