Arbeidsrett

Vi yter bistand til arbeidsgiver og arbeidstaker

Situasjoner som konflikter, sykefravær, mistillit og underprestering kan medføre at arbeidsgiver tar nødvendige skritt for å opprettholde virksomheten og ivareta andre ansatte. Gjennomføringen av slike tiltak er underlagt flere krav, og arbeidsgivers behandling av personalsaker må oppfylle strenge standarder. Under slike omstendigheter er det svært verdifult med en juridisk rådgiver for å unngå kostbare feil.

I visse tilfeller er det nødvendig å avslutte arbeidsforholdet, enten ved oppsigelse, avskjed eller avtale om frivillig avslutning. Oppsigelse av arbeidstaker/ansatt innebærer at arbeidsforholdet bringes til opphør, og krever saklig grunn. Ved grove mislighold av arbeidsavtalen kan det reageres med avskjed. Arbeidsmiljøloven oppstikker ikke krav til begrunnelse, men arbeidsgiver er forpliktet til å begrunne hvorfor arbeidstaker er sagt opp dersom arbeidstaker etterspør dette. Oppsigelsen kan være begrunnet i forhold på bedriftens hånd (f.eks. nedbemanning), eller forhold på arbeidstakers hånd (underprestering, forsenkomming o.l.). I visse situasjoner kan arbeidstaker være vernet mot oppsigelse, for eksempel på grunn av graviditet, foreldrepermisjon eller sykdom.

Arbeidsretten er en del av den spesielle kontraktsretten, og arbeidsforholdet er underlagt en gjensidig lojalitetsplikt som innebærer at partene plikter å ta nødvendig og tilstrekkelig hensyn til hverandres interesser. Det er imidlertid først og fremst spørsmål om arbeidstaker har tatt tilstrekkelig hensyn til arbeidsgivers interesser som kommer på spissen ettersom lojalitetsplikten innebærer en begrensning i handlefriheten.

Vi arbeider målrettet for å finne optimale løsninger for klientene våre, og tar på oss oppdrag for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Dette er eksempler på hva vi kan bistå med:

 • Utforming av ansettelseskontrakt/arbeidsavtale.
 • Oppfølgning av varsling
 • Arbeidsmiljø og sykefravær
 • Konkurranse- og kundeklausuler
 • Nedbemanning
 • Oppsigelser
 • Avskjed
 • Forhandlinger
 • Håndtering av advarsler
 • Bistand til drøftelsesmøter
 • Sluttavtale

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende vurdering.

"Had the great pleasure of teaming up with  Lars-Henrik on a case related to our property in Norway. Thanks to Lars-Henrik’s strucured and creative approach we reached a settlement above expectations and within a shorter time. Can HIGHLY recommend Lars-Henrik!"
Pierre Martensson | Klient entreprise
"Jeg vil uten tvil anbefale advokat Lars-Henrik Windhaug til alle som søker profesjonell, kunnskapsrik og engasjert juridisk bistand" 
Ole Johan Aanestad | Klient kontraktsrett
"Svært god hjelp og rådgivning fra advokat Lars-Henrik Windhaug i en ubehagelig tvistesak mot enreprenørskap. Lars-Henrik har raskt satt seg inn i saken og gitt oss tydelige råd fra første dag, og fremfor alt stått stødig i vanskelige situasjoner som har oppstått i møte med en urimelig og uredelig motpart." 
Thilde Hexeberg Evensen | Klient entreprise
"Norsk Brannvern AS engasjerte advokat Lars-Henrik Windhaug i forbildelse med en arbeidsrettstvist. Han guidet styret gjennom prosessen og ga tydelige råd på veien. Korrespondansen gikk meget bra, og han satt seg raskt inn i problemstillingen. Windhaug var svært effektiv og løsningsorientert, og vi fikk et resultat som stod langt over forventningene." 
Norsk Brannvern AS | klient arbeidsrett

Er du usikker på om du har en sak, eller trenger en advokat?

Fyll ut kontaktskjemaet så tar vi kontakt med deg. Det er helt uforpliktende, og du blir ikke belastet for samtalen når vi ringer deg opp.

Vi mener det bør være en lav terskel for å benytte seg av juridisk bistand, og i mange tilfeller kan saken løses uten omfattende arbeid dersom vi får delta tidlig i prosessen.
Check - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Thank you

Thanks for reaching out. We will get back to you soon.
Oops! Something went wrong while submitting the form.