Våre priser

Bli kjent med våre vilkår og priser.

Vilkår

Timesprisen er for tiden fra 2350,- til 3100,- kroner eks mva (2937,5 – 3875,- inkl. mva). Avtalt timespris beror på oppdragets art, omfang og vanskelighetsgrad. Dersom ikke annet er avtalt, er standardsatsen 2700,- kroner eks mva.

Dersom ikke annet er avtalt faktureres salæret etter medgått tid, og vi fakturerer for hvert påbegynte kvarter.

Vårt mål er å fremme klientens interesser på best mulig måte innenfor rammen av oppdragsavtalen. Dette forutsetter at klienten snarest gis fullstendig informasjon om sakens faktiske hendelsesforløp, og hvilket resultat som ønskes oppnådd. Tjenesten utføres som innsatsforpliktelse hvis ikke annet er avtalt.

Kostnadene forbundet med oppdraget blir normalt fakturert hver 14. dag. Fakturaen vil inkludere eventuelle påløpte honorarer, eventuelle utgifter i tilknytning til saken, samt administrasjonsgebyr.

Ved eventuelle saksanlegg blir advokatfirmaets salærkrav mot klienten ikke avgrenset ved at klienten blir tilkjent mindre i erstatning for saksomkostninger enn salærkravets pålydende.

Advokatfirmaet Windhaug AS er ikke ansvarlig for indirekte tap. Vårt erstatningsansvar er under enhver omstendighet avgrenset til 5 000 000,- kroner.

"Had the great pleasure of teaming up with  Lars-Henrik on a case related to our property in Norway. Thanks to Lars-Henrik’s strucured and creative approach we reached a settlement above expectations and within a shorter time. Can HIGHLY recommend Lars-Henrik!"
Pierre Martensson | Klient entreprise
"Jeg vil uten tvil anbefale advokat Lars-Henrik Windhaug til alle som søker profesjonell, kunnskapsrik og engasjert juridisk bistand" 
Ole Johan Aanestad | Klient kontraktsrett
"Svært god hjelp og rådgivning fra advokat Lars-Henrik Windhaug i en ubehagelig tvistesak mot enreprenørskap. Lars-Henrik har raskt satt seg inn i saken og gitt oss tydelige råd fra første dag, og fremfor alt stått stødig i vanskelige situasjoner som har oppstått i møte med en urimelig og uredelig motpart." 
Thilde Hexeberg Evensen | Klient entreprise
"Norsk Brannvern AS engasjerte advokat Lars-Henrik Windhaug i forbildelse med en arbeidsrettstvist. Han guidet styret gjennom prosessen og ga tydelige råd på veien. Korrespondansen gikk meget bra, og han satt seg raskt inn i problemstillingen. Windhaug var svært effektiv og løsningsorientert, og vi fikk et resultat som stod langt over forventningene." 
Norsk Brannvern AS | klient arbeidsrett

Er du usikker på om du har en sak, eller trenger en advokat?

Fyll ut kontaktskjemaet så tar vi kontakt med deg. Det er helt uforpliktende, og du blir ikke belastet for samtalen når vi ringer deg opp.

Vi mener det bør være en lav terskel for å benytte seg av juridisk bistand, og i mange tilfeller kan saken løses uten omfattende arbeid dersom vi får delta tidlig i prosessen.
Check - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Thank you

Thanks for reaching out. We will get back to you soon.
Oops! Something went wrong while submitting the form.