Brødrene Dokkens advokat, Windhaug, var sterkt uenig i forelegget

16/3/2020

I rettssaken ved Valdres tingrett, der Statens vegvesen og Brødrene Dokken AS stod tiltalt, ble anleggsleder Kenneth Dokken utspurt under aktoratets ledelse. Advokat Lars-Henrik Windhaug, som representerer Brødrene Dokken AS, startet utspørringen og spurte Dokken om sikkerhetsprosedyrer og beslutningene som ble tatt på anleggsplassen. Dokken forklarte at de hadde en strategi om å grave seg nedover for å inspisere området før pigging og at de ikke hadde funnet indikasjoner på udetonert sprengstoff. Windhaug rettet fokus på beslutningsprosessen rundt pigging og forsøkte å klargjøre om klare instruksjoner ble gitt.
Foto: Avisa Valdres.

Les hele artikkelen
"Had the great pleasure of teaming up with  Lars-Henrik on a case related to our property in Norway. Thanks to Lars-Henrik’s strucured and creative approach we reached a settlement above expectations and within a shorter time. Can HIGHLY recommend Lars-Henrik!"
Pierre Martensson | Klient entreprise
"Jeg vil uten tvil anbefale advokat Lars-Henrik Windhaug til alle som søker profesjonell, kunnskapsrik og engasjert juridisk bistand" 
Ole Johan Aanestad | Klient kontraktsrett
"Svært god hjelp og rådgivning fra advokat Lars-Henrik Windhaug i en ubehagelig tvistesak mot enreprenørskap. Lars-Henrik har raskt satt seg inn i saken og gitt oss tydelige råd fra første dag, og fremfor alt stått stødig i vanskelige situasjoner som har oppstått i møte med en urimelig og uredelig motpart." 
Thilde Hexeberg Evensen | Klient entreprise
"Norsk Brannvern AS engasjerte advokat Lars-Henrik Windhaug i forbildelse med en arbeidsrettstvist. Han guidet styret gjennom prosessen og ga tydelige råd på veien. Korrespondansen gikk meget bra, og han satt seg raskt inn i problemstillingen. Windhaug var svært effektiv og løsningsorientert, og vi fikk et resultat som stod langt over forventningene." 
Norsk Brannvern AS | klient arbeidsrett

Er du usikker på om du har en sak, eller trenger en advokat?

Fyll ut kontaktskjemaet så tar vi kontakt med deg. Det er helt uforpliktende, og du blir ikke belastet for samtalen når vi ringer deg opp.

Vi mener det bør være en lav terskel for å benytte seg av juridisk bistand, og i mange tilfeller kan saken løses uten omfattende arbeid dersom vi får delta tidlig i prosessen.
Check - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Thank you

Thanks for reaching out. We will get back to you soon.
Oops! Something went wrong while submitting the form.